Beleid

Wist je dat Buitenbad Groot Venlo volledig gerund wordt door vrijwilligers?

Volg ons ook op social media

Beleidsplan 2022 > 2030

VISIE BUITENBAD GROOT VENLO  2022>2030

In 2030(of zoveel eerder)een`groene long`’in het centrum van Blerick realiseren, waar ineen veilige-,duurzame en milieuvriendelijke omgeving samen sporten,bewegen,

gezondheid en cultuur- voor iedereen-mogelijk gemaakt wordt en waarop het -enige- en unieke-openluchtzwembad in de regio Venlo,het centrale middelpunt is; Ondanks dat het openluchtzwembad centraal staat zullen er het gehele jaar door activiteiten georganiseerd worden en mogelijkheden zijn om van deze `parkachtige’ omgeving gebruik te kunnen maken.

Een omgeving die onderhouden en geëxploiteerd wordt door-en met vrijwilligers (eventueel aangevuld met mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben) en (indien nodig)met hulp(in de breedste zin van het woord)van o.a.de Gemeente Venlo, Lokale subsidie-,en donatiemogelijkheden en gebruik maken van  landelijke fondsen om e.e.a. gerealiseerd en betaalbaar voor gebruikers te houden;

Een omgeving waar vrijwilligers en gebruikers elkaar ontmoeten en samen”gruuéts”zijn op hetgeen er al is,nog wordt gerealiseerd en in stand kan worden gehouden.BBGV zal uitgroeien tot een `sportief pareltje in hartje Blerick>`BBGV:The place to be`!

Een `groene long`die gedurende de tijd tot 2030-onbewust-een begrip is geworden in hèèl de Gemeente Venlo(en ver daarbuiten)voor de gebruikers, te weten de zwemmers, sporters en cultuur liefhebbers. Een gebied dat breed ondersteund en gedragen wordt door sportorganisaties,onderwijsinstellingen,bedrijfsleven en de Gemeente Venlo(zowel ambachtelijk als bestuurlijk en met name Venlo Fit in het bijzonder)Een omgeving waar

iedereen die een evenement wil organiseren in de buitenlucht als vanzelfsprekend naar toe gezogen/getrokken wordt.

Om aan deze visie inhoudelijk invulling te geven zal het bestuur van BBGV de genoemde

Doelstellingen in diverse gedetailleerde beleidsnotities verder uitwerken; Hierbij valt o.a. te denken aan `vrijwilligersbeleid`,`duurzaamheidsbeleid`,activiteitenbeleid`en veiligheidsbeleid`,Wellicht is het ook verstandig om aan de naam van deze sportieve parkachtige omgeving te wijzigen in een naam die mèèr dekking`geeft voor de mogelijkheden die er zijn op het terrein;

Tot slot zal er een positieve-maar bovenal constructieve houding worden aangenomen bij de voor genomen realisatie nieuwbouw&sloop van  huidig binnenzwembad”de Wisselslag” Uitgangspunt is dat alle zwemmogelijkheden voor de inwoners van Venlo en omstreken behouden zullen blijven maar waarbij-continu-visie,behoud en belangen van BBGV niet uit het oog worden verloren.

Venlo ,April 2022

Bestuur Buitenbad Groot Venlo

Contact informatie

Stichting Buitenbad Groot Venlo
Drie Decembersingel 52A
5921 AC Venlo-Blerick
Tel: 077 – 206 13 66 (Enkel tijdens openingstijden van ons park)
W. www.buitenbadgrootvenlo.nl
E. info@buitenbadgrootvenlo.nl

Copyright 2022 Stichting Buitenbad Groot Venlo - Alle Rechten Voorbehouden