Covid-19 maatregelen

Ook als Stichting Buitenbad Groot Venlo zijn wij genoodzaakt ons aan de Covid-19 maatregelen te houden. Wij houden hierbij de richtlijnen welke gegeven zijn vanuit de Zwembad branche (www.water-vrij).nl aan.

Protocol Verantwoord Zwemmen in Buitenbad Groot Venlo – 2021

Inleiding
Het Protocol Verantwoord Zwemmen, versie 4.2, is uitgebracht door de zwembadbrancheorganisatie. Dit protocol is goedgekeurd door het RIVM en de regering. In dit protocol staat omschreven op welke wijze, gezien de risico’s, zwemmen in Coronatijd veilig en beheersbaar is. Het is aan iedereen de taak om de regels uit het protocol na te leven. Alleen op deze wijze is het risico beheersbaar. Het Protocol Verantwoord Zwemmen wordt telkens geactualiseerd naar de nieuwste inzichten en landelijk geldende regels.
In dit protocol hebben wij de richtlijnen uit het landelijk protocol van toepassing gemaakt voor het Buitenbad Groot Venlo. We hopen op deze manier de inwoners van groot Venlo weer veilig te kunnen laten zwemmen.

Wanneer gaat het Buitenbad Groot Venlo open?
De baden van Buitenbad Groot Venlo gaan gefaseerd open voor een beperkt aantal doelgroepen. Op basis van de ervaringen en op basis van eventuele nieuwe landelijke richtlijnen kan dit mogelijk uitgebreid, beperkt of nog anders gewijzigd worden.
Het Buitenbad Groot Venlo gaat voor individuele gasten open op 31 mei 2021. Zwemclubs kunnen altijd in overleg gebruik maken van onze faciliteiten.

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad
Algemene regels voor iedereen (zwemmers en niet-zwemmers)
Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
Blijf thuis indien u of een van uw huisgenoten corona heeft.
Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last van benauwdheid heeft.
Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
Is je testuitslag negatief, dan had je op het moment van testen geen corona. Je hoeft niet meer thuis te blijven, tenzij je een nauw contact bent van een coronapatiënt. Volg dan het advies van de GGD.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Houd de geldende afstandsregels, 1,5 meter onderlinge afstand, in acht;
Was thuis, voorafgaand aan en na het zwembadbezoek, je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
Schud geen handen;

Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
Ga voordat je vertrekt thuis naar het toilet;
Douches zijn niet beschikbaar;
Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
Kom als zwemmer alleen op vooraf via de website gereserveerde en betaalde tijden;
Neem als zwemmer het betalingsbewijs (geprint of op de telefoon) mee, zodat er contactloos gescand kan worden;
Kom als zwemmer niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar het zwembad;
Zingen en schreeuwen is niet toegestaan;
Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
Aanmelden voor activiteiten
Omdat het Buitenbad Groot Venlo maar een beperkt aantal bezoekers binnen mag laten om de voorgeschreven 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen realiseren, en ook om het contact bij de
kassa zo kort mogelijk te houden, dient u de entreekaartjes on line te bestellen en te betalen. Alleen met een persoonlijke parkpas heeft u toegang tot ons park. De oude rittenkaarten van vorig seizoen (2019) zijn nog geldig en staan op de persoonlijke parkpas. Reserveren kunt u via: webshop.buitenbadgrootvenlo.nl.
De aanmelding wordt geregistreerd om bij een eventuele uitbraak bezoekers te kunnen waarschuwen. Bij deze registratie worden de regels van het AVG gehanteerd.

Routing
Routing is aangegeven met pijlen op ons park gelieve deze te volgen.

Omkleden
U dient bij voorkeur thuis uw zwemkleding aan te trekken onder uw gewone kleding. Vervolgens kunt u via de aangegeven route desgewenst in de kleedhokjes u omkleden. U stopt zelf de kleding in de tas en neemt deze mee naar buiten, waar u op de zonneweide of op de verharding uw tassen kunt plaatsen. Zorg dat u geen kostbare spullen meeneemt naar het Buitenbad Groot Venlo.

Douche en toiletgebruik
De toiletten zijn open en mogen gebruikt worden; de douches niet. Het wordt aanbevolen om indien mogelijk voorafgaand thuis te douchen en naar het toilet te gaan. Toiletten worden dagelijks schoongemaakt. Laat het toilet netjes achter voor de volgende gebruiker.

Waterkwaliteit tijdens de Coronatijd
In het Buitenbad Groot Venlo werken wij met een watermonitoringssysteem dat continu de kwaliteit van ons zwembadwater in de gaten houdt en daar waar nodig op bijstuurt om te zorgen dat het Corona-virus geen kans krijgt om in het water aanwezig te blijven.

Welke activiteiten zullen er worden opgestart?
De volgende activiteiten zullen worden opgestart:
– Individueel baantjes zwemmen met mogelijkheid voor reservering door iedereen; hierbij wordt een maximale groepsgrootte van 50 personen in het bad aangehouden; dit start per 31 mei 2021.

Groepsgewijze training en sportief zwemmen middels verhuur van tijdsblokken aan de betreffende groepen; hierbij wordt een maximale groepsgrootte van 50 personen in het bad aangehouden; dit start per 31 mei 2021.

Recreatief zwemmen met mogelijkheid voor reservering door iedereen; hierbij wordt een maximale groepsgrootte van 100 personen in het bad aangehouden. Dit start per 31 mei 2021.

Gebruik van het buitenterras bij de horecagelegenheid van het Buitenbad Groot Venlo. Enkel voor bezoekers van Buitenbad Groot Venlo.
Op basis van de opgedane ervaringen, op basis van reacties van het publiek en anderen, op basis van mogelijke wijzigingen in de voorschriften zal het programma aan activiteiten worden aangepast. Maar het programma blijft altijd functioneren binnen de richtlijnen van het RIVM.

Richtlijnen baantjes zwemmen
Er mogen maximaal 50 zwemmers tegelijkertijd zwemmen in het 50-meter bad voor het baantjeszwemmen.
Reserveren kan uitsluitend online via buitenbadgrootvenlo.nl. Houd 1.5 meter afstand van elkaar tijdens het banenzwemmen ook bij het inhalen. Hiervan kan afgeweken worden, indien naar het oordeel van de toezichthouders, er op dat moment veilig gezwommen kan worden met meer of minder banen.
Houd 1,5 meter afstand bij “inhalen”. Houd rekening met elkaar.

Vaststelling
Dit protocol is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van Stichting Buitenbad Groot Venlo

Opgesteld,
Venlo, 26 mei 2021

Contact informatie

Stichting Buitenbad Groot Venlo
Drie Decembersingel 52A
5921 AC Venlo-Blerick
Tel: 077 – 206 13 66 (Enkel tijdens openingstijden van ons park)
W. www.buitenbadgrootvenlo.nl
E. info@buitenbadgrootvenlo.nl

Copyright 2022 Stichting Buitenbad Groot Venlo - Alle Rechten Voorbehouden