Beste bezoekers Buitenbad Groot Venlo.

In verband met de coronacrisis blijft het Buitenbad Groot Venlo dit jaar gesloten voor bezoekers aan de zwembaden.

Het besluit is afgelopen maandag genomen door het bestuur.
Wij realiseren ons terdege dat de veiligheid voor zowel bezoekers als vrijwilligers gewaarborgd dient te blijven.

Handhaven is heel moeilijk met alle maatregelen die in acht genomen dienen te worden en dat kunnen we helaas niet garanderen. Zeker als er weer zo’n mooie zomermaanden komen en de toeloop massaal blijkt.

We zullen kijken of met de vrijwilligers van het Buitenbad en andere organisaties activiteiten in groepsverband voor met name jeugd op het Vitaliteitspark gehouden kunnen worden.

Wij hopen op jullie begrip voor deze spijtige en moeilijke beslissing die het bestuur heeft moeten nemen voor dit jaar.

Namens bestuur Buitenbad Groot Venlo

Secretaris Hans Huijs

Meer informatie over het vrijwilligerswerk

Het is en blijft vrijwilligerswerk, dus je beslist zelf hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Wel vragen we een minimale inzet van 4 uur per week van onze vrijwilligers.
Vele handen maken licht werk.
Uit vrijwilligerswerk ontstaan nieuwe vriendschappen en contacten.
Vrijwilligerswerk is geheel voor eigen risico en je kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor geleden schade. De organisatie heeft wel een zogenaamde collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor vrijwilligers en een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Indien mogelijk zal de organisatie de gemaakte vrijwilligersuren via een subsidie (gedeeltelijk) declareren. Hieruit kan dan mogelijk een stukje van de instandhoudingskosten op lange termijn worden gefinancierd.
Zonder vrijwilligers kan het ‘Openlucht(stads)zwembad van de toekomst’ niet draaien! Wij zijn onze vrijwilligers dan ook zéér dankbaar!

Vrijwilligers in het algemeen

 • Zijn/worden de ambassadeurs van het Buitenbad
 • Zijn/worden er trots op dat ze actief zijn voor deze organisatie
 • Nemen hun taken serieus en pakken hun verantwoordelijkheid
 • Tonen eigen initiatief en kunnen/moeten werken in teamverband (kunnen op elkaar vertrouwen/rekenen)
 • Afspraak = afspraak

Bezoekerscontact

 • Treedt actief en positief op als gastvrouw/gastheer van de organisatie.
 • Verstrekt informatie of verwijst eventueel door naar een collega-vrijwilliger.
 • Heeft respect voor de bezeoekers, kan goed luisteren en vangt ook non-verbale signalen op.
 • Toezichthouders/BHV-ers zien erop toe dat bezoekers die de zwemkunst niet voldoende beheersen, zich niet in te diep water begeven.
 • Toezichthouders/BHV-ers verrichten, in gevallen waarbij personen in het water zich in moeilijkheden bevinden, handelingen die nodig zijn om de personen op het droge te krijgen.

Resultaat

 • Bezoekers hebben een gevoel van veiligheid tijdens recreatieve zwemuren en tijdens georganiseerde activiteiten.
 • Tevreden bezoekers op gebied van ontvangst, informatieverstrekking, hygiëne, schoonmaak en aangenaam verblijf op het gehele terrein van ‘Openlucht(stads)zwembad van de toekomst’.

Informatie over de verschillende werkgroepen

Werkgroep Kassa

Werkgroep Horeca

Werkgroep Algemeen Toezicht

Werkgroep Badtoezicht

Werkgroep Onderhoud

Werkgroep Activiteiten

Werkgroep Sponsoring & PR

Meld je via onderstaand formulier aan als vrijwilliger