Wat moet je weten als je je wilt opgeven als vrijwilliger?

Het is en blijft vrijwilligerswerk, dus je beslist zelf hoeveel tijd je eraan wilt besteden. Wel vragen we een minimale inzet van 4 uur per week van onze vrijwilligers.
Vele handen maken licht werk.
Uit vrijwilligerswerk ontstaan nieuwe vriendschappen en contacten.
Vrijwilligerswerk is geheel voor eigen risico en je kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor geleden schade. De organisatie heeft wel een zogenaamde collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor vrijwilligers en een vrijwilligersverzekering afgesloten.
Indien mogelijk zal de organisatie de gemaakte vrijwilligersuren via een subsidie (gedeeltelijk) declareren. Hieruit kan dan mogelijk een stukje van de instandhoudingskosten op lange termijn worden gefinancierd.
Zonder vrijwilligers kan het ‘Openlucht(stads)zwembad van de toekomst’ niet draaien! Wij zijn onze vrijwilligers dan ook zéér dankbaar!

Werkgroep:
Kassa

Werkgroep:
Horeca

Werkgroep:
Algemeen toezicht

Werkgroep:
Badtoezicht

Werkgroep:
Activiteiten

Werkgroep: Onderhoud

Werkgroep:
Openen en sluiten