Bestuur

Bestuurssamenstelling

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Vacant
Vice Voorzitter Jacques Smeets info@buitenbadgrootvenlo.nl
Secretaris Jiri Ambroz secretariaat@buitenbadgrootvenlo.nl
Penningmeester Patrick Kunz penningmeester@buitenbadgrootvenlo.nl
PR Carel Bergmans info@buitenbadgrootvenlo.nl
Vrijwilligerscoördinator Marie-Helene Lamers vrijwilligers@buitenbadgrootvenlo.nl
Webmaster/ICT-Beheerder Pascal Gordebeke webmaster@buitenbadgrootvenlo.nl

Organisatie Stichting Buitenbad Groot Venlo

Stichting Buitenbad Groot Venlo werkt louter en alleen met vrijwilligers. De vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten;